/ 0918 604 504 - 0903 614 082 / Địa chỉ: 252/68 D Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.
  • Chen Le Phu Hai

SẢN PHẨM MỚI

Chén Lễ Vòng Đá Xanh Đen Đế 2 Nai

Mã số : CL-29

Giá : 6,200,000.00

Chén Lễ Hoa Lá Nho Thánh Giá Cẩn Đá

Mã số : CL-58

Giá : 7,900,000.00

Chén Lễ Chiên Ý Rổ Băm Xi Bạc

Mã số : CL-07

Giá : 5,800,000.00

Đĩa Đựng Bánh Vàng

Mã số : D-02

Giá : 3,100,000.00

Đĩa Đựng Bánh Xi Niken

Mã số : D-01

Giá : 2,000,000.00

Cây Dầu 3 Ngăn Nhôm

Mã số : HD-01

Giá : 100,000.00

Chuông 6 Quả

Mã số : C-02

Giá : 650,000.00

Bình Cibore Chứa Niken ( 1000 bánh )

Mã số : CB-12

Giá : 3,100,000.00

Chén Chúa Thánh Thần Ban Ơn

Mã số : CL-48

Giá : 7,900,000.00

Hộp Dầu 3 Ngăn Vàng

Mã số : HD-02

Giá : 850,000.00

Chén Lễ Đá Mã Não Màu Đỏ

Mã số : CL-20

Giá : 7,200,000.00

Đĩa Đồng Tế Có Ly Rượu Xi Vàng

Mã số : D-04

Giá : 2,600,000.00

Bình Cibore Con Cá Mini

Mã số : CB-14

Giá : 3,100,000.00

Chén Chạm Tay Cầm Nạm Hột Đá Mỹ

Mã số : CL-40

Giá : 7,200,000.00

Hào Quang Bông lúa 1,2 mét

Mã số : MN-09

Giá : 30,000,000.00

Chén Lễ Chạm 6 múi

Mã số : CL-28

Giá : 7,300,000.00

Chén Lễ Bông Hoa Cẩn Hạt Đá

Mã số : CL-44

Giá : 7,900,000.00

Bình Bắn Laser Thiết Kế Pháp Cao 24cm

Mã số : CB-31

Giá : 4,500,000.00

Mặt Nhật 1,2 Mét

Mã số : MN-06

Giá : 22,000,000.00

Chén Lễ  12  Tông Đồ

Mã số : CL-56

Giá : 13,500,000.00

Chén Lễ Đá Mã Não Màu Xanh Đen

Mã số : CL-19

Giá : 7,200,000.00

Bộ Đĩa Rượu Nước Xi Vàng

Mã số : BDRN-01

Giá : 1,590,000.00

Hộp Đựng Mình Thánh Vàng

Mã số : HDMT-02

Giá : 250,000.00

Chén Lễ Tư Gia

Mã số : CL-24

Giá : 2,500,000.00

Chén Lễ Bông Hoa & Bông Lúa Ý

Mã số : CL-52

Giá : 8,800,000.00

Chén Lễ Trơn Đế 2 Nai

Mã số : CL-15

Giá : 4,200,000.00

Bộ Chén con và Bình Con

Mã số : CL-27

Giá : 4,500,000.00

Chén Lễ Tay Cầm Nhựa Xi

Mã số : CL-18

Giá : 3,500,000.00

Chén Lễ Roma Chỉ Ngoài

Mã số : CL-13

Giá : 5,600,000.00

Bộ Chén Lễ Tư Gia Số 1

Mã số : CLTG-01

Giá : 3,900,000.00

Chén Lễ Chạm Chiên Ý Vỏ Xi Bạc

Mã số : CL-04

Giá : 4,500,000.00

Chén Lễ Bạc Bóng Mờ

Mã số : CL-54

Giá : 37,000,000.00

Bình Đồng Tế Bọc Nho Bạc

Mã số : CB-27

Giá : 3,200,000.00

Thùng Chén Lễ 1

Mã số : TCL-01

Giá : 250,000.00

Chén Lễ Bạc Chạm Hoa Văn

Mã số : CL-63

Giá : 45,000,000.00

Chén Lễ Tay Cầm Tiệc Ly

Mã số : CL-01

Giá : 8,500,000.00

Hộp Liệt Trung Vàng

Mã số : HDMT-04

Giá : 480,000.00

Chén Lễ 3 Hình Thánh

Mã số : CL-10

Giá : 10,800,000.00

Hộp Liệt Trung Niken

Mã số : HDMT-03

Giá : 350,000.00

Chén Lễ 4 Thánh Sử và Đĩa 4 Thánh Sử

Mã số : CL-41

Giá : 10,200,000.00

Cây Dầu 3 Ngăn Vàng

Mã số : HD-03

Giá : 590,000.00

Bình Cibore Bắn Laser Tay Nắm Đồng Tiền Cao 22,5cm

Mã số : CB-30

Giá : 4,200,000.00

Xô nước phép Đồng

Mã số : XCNP-03

Giá : 550,000.00

Chén Lễ Chạm PX Mạ Vàng

Mã số : CL-08

Giá : 7,200,000.00

Mặt Nhật Cao Cấp

Mã số : MN-01

Giá : 45,000,000.00

Hộp Dầu Nhôm 3 Ngăn

Mã số : HD-04

Giá : 480,000.00

Mặt Nhật 2 Tấc

Mã số : MN-05

Giá : 3,900,000.00

Chén Lễ Mục Tử Nhân Lành Ý

Mã số : CL-55

Giá : 10,500,000.00

Chuông 4 quả

Mã số : C-01

Giá : 550,000.00

Mặt Nhật Mini

Mã số : MN-12

Giá : 2,200,000.00

Bộ Thánh Giá Nến Cao Đồng

Mã số : TGNC-02

Giá : 7,500,000.00

Bình Cibore Nhất Xi Niken ( 350 bánh )

Mã số : CB-02

Giá : 900,000.00

Chén Lễ Viên Đá Kiểu Pháp

Mã số : CL-46

Giá : 10,500,000.00

Bình Cibore Nhì Kiểu Xi Vàng (300 bánh )

Mã số : CB-06

Giá : 3,200,000.00

Bình Vàng Ngà Voi Nhân Tạo

Mã số : CB-24

Giá : 2,900,000.00

Đĩa Đồng Tế Bọc Nho Bạc

Mã số : D-09

Giá : 2,400,000.00

Hào Quang Thiên Thần 90 cm

Mã số : MN-07

Giá : 35,000,000.00

Bình Cibore 1 cọc 3 chỉ ( 300 bánh )

Mã số : CB-19

Giá : 2,800,000.00

Bình Cibore Niken Kiểu ( 350 bánh )

Mã số : CB-17

Giá : 1,210,000.00

Chén Lễ Bạc Kiểu Pháp

Mã số : CL-61

Giá : 48,000,000.00

Bình Cibore Con Niken ( 100 bánh )

Mã số : CB-01

Giá : 600,000.00

Chén Lễ Chạm Chiên Ý Xi Vàng

Mã số : CL-11

Giá : 5,800,000.00

Cây Vảy Nước Phép Vàng

Mã số : XCNP-01

Giá : 370,000.00

Xô nước phép trắng

Mã số : XCNP-04

Giá : 550,000.00

Chai Rượu Nước Niken

Mã số : BDRN-03

Giá : 100,000.00

Bình Xông Hương Thiên Thần Hoa

Mã số : BXH-01

Giá : 1,000,000.00

Bình Cibore Đá Mã Não Đỏ Xi Vàng ( 200 bánh )

Mã số : CB-08

Giá : 3,150,000.00

Bình Xông Hương Ý 1 Dây

Mã số : BXH-03

Giá : 1,450,000.00

Chén Lễ Chúa Kito Vua

Mã số : CL-57

Giá : 7,800,000.00

Bình Chạm Bông Lúa & Nho

Mã số : CB-33

Giá : 5,600,000.00

Hộp Liệt Lớn Vàng

Mã số : HDMT-05

Giá : 780,000.00

Bình Cibore Bắn Laser Tay Nắm Đen Cao 22,5cm

Mã số : CB-29

Giá : 3,900,000.00

Bình Vàng Đồng Tiền Thánh Giá Kiểu

Mã số : CB-25

Giá : 3,200,000.00

Chén Lễ 1 cọc 3 chỉ

Mã số : CL-36

Giá : 4,500,000.00

Chén Lễ Bạc Nhiệm Màu Vượt Qua Bóng Mờ

Mã số : CL-60

Giá : 48,000,000.00

Chén Lễ Chạm PX vỏ xi bạc

Mã số : CL-05

Giá : 5,200,000.00

Chén Lễ Chạm Nho Úc

Mã số : CL-12

Giá : 8,500,000.00

Chén Lễ Bạc Chạm Hoa Lá Nho & Thánh Giá

Mã số : CL-62

Giá : 45,000,000.00

Bình Cibore Ba Kiểu Xi Vàng ( 200 bánh )

Mã số : CB-07

Giá : 3,000,000.00

Mặt Nhật Hào Quang 2,5 tấc

Mã số : MN-08

Giá : 3,900,000.00

Đĩa Đồng Tế Bọc Nho Vàng

Mã số : D-08

Giá : 2,600,000.00

Bộ Thánh Giá Nến Cao Đồng

Mã số : TGNC-01

Giá : 7,500,000.00

Chén Lễ Trơn 2

Mã số : CL-22

Giá : 19,000,000.00

Bình Cibore Cổ Điển Xi Vàng ( 300 bánh )

Mã số : CB-18

Giá : 2,800,000.00

Chén Lễ Roma Bầu Chỉ Trong

Mã số : CL-14

Giá : 5,200,000.00

Bộ Đĩa Rượu Nước Xi Niken

Mã số : BDRN-02

Giá : 670,000.00

Bình Cibore Con Xi Vàng ( 100 bánh )

Mã số : CB-16

Giá : 2,000,000.00

Bình Xông Hương Trơn

Mã số : BXH-02

Giá : 900,000.00

Đĩa Đồng Tế Lớn Có Ly Rượu

Mã số : D-05

Giá : 3,800,000.00

Chén Lễ Tiệc Cưới Cana

Mã số :

Giá : 7,900,000.00

Bộ Chén Lễ Tư Gia Đặc Biệt

Mã số : CLTG-02

Giá : 4,580,000.00

Đĩa Đồng Tế Nhỏ Có Ly Rượu Vỏ Xi Bạc

Mã số : D-03

Giá : 2,400,000.00

Bình Cibore Tay Cầm Đồng Tiền (300 bánh )

Mã số : CB-20

Giá : 2,900,000.00

Mặt Nhật Hào Quang 45cm

Mã số : MN-16

Giá : 5,200,000.00

Chén Lễ Băm Hột và Đĩa Băm Hột

Mã số : CL-45

Giá : 7,200,000.00

Bộ Bóp Sức Dầu Niken

Mã số : BBSD-02

Giá : 750,000.00

Bình Cibore Nhì Xi Niken ( 300 bánh )

Mã số : CB-03

Giá : 850,000.00

Chén Lễ Thánh Tâm Xi Vàng mẫu Ý cổ điển

Mã số : CL-30

Giá : 6,000,000.00

Bình Cibore Đá Xanh Đen Xi Vàng ( 200 bánh )

Mã số : CB-10

Giá : 3,150,000.00

Chén Lễ Chạm Lá Nho Con Cá

Mã số : CL-51

Giá : 7,200,000.00

Chén Lễ Bạc Chúa Thánh Thần Ban Ơn

Mã số : CL-66

Giá : 46,000,000.00

Mặt Nhật Hào Quang Bông Lúa

Mã số : MN-03

Giá : 8,600,000.00

Chén Lễ Kiểu Cổ

Mã số : CL-09

Giá : 7,000,000.00

Chén Lễ Vòng Đá Đế 2 Nai

Mã số : CL-17

Giá : 6,200,000.00

Chén Chạm Chúa Mũ Gai

Mã số : CL-39

Giá : 7,200,000.00

Bình Chạm PX

Mã số : CB-32

Giá : 5,200,000.00

Chai Rượu Nước Xi Vàng

Mã số : BDRN-04

Giá : 170,000.00

Hộp Liệt Lớn Niken

Mã số : HDMT-06

Giá : 490,000.00

Hào Quang Tia 4 Thánh Sử

Mã số : MN-15

Giá : 23,000,000.00

Bình Cibore chạm nho Úc

Mã số : CB-28

Giá : 2,000,000.00

Chén Lễ Ngà Voi Nhân Tạo 

Mã số : CL-37

Giá : 4,500,000.00

Chén Lễ Tay Cầm Lục Giác

Mã số : CL-16

Giá : 4,200,000.00

Chén Lễ Bạc Nho Ý

Mã số : CL-50

Giá : 43,000,000.00

Bình Xông Hương Ý 3 Dây

Mã số : BXH-04

Giá : 1,450,000.00

Chén Lễ Bạc Hình Chúa Mũ Gai

Mã số : CL-47

Giá : 39,800,000.00

Mặt Nhật Mini The Ring

Mã số : MN-14

Giá : 1,300,000.00

Đĩa Đồng Tế Lớn Có Ly Rượu Vỏ Xi Bạc

Mã số : D-06

Giá : 3,300,000.00

Chén lễ bốn thánh sử

Mã số : CL02

Giá : 9,200,000.00

Mặt Nhật Hoa Văn 20 cm

Mã số : MN-11

Giá : 3,900,000.00

Chén Lễ Bắn Laze Chúa Mũ Gai

Mã số : CL-38

Giá : 7,500,000.00

Chén Lễ Bạc Chạm Tay Cầm Nạm Đá Mỹ

Mã số : CL-64

Giá : 46,000,000.00

Mặt Nhật Tia 1 Mét

Mã số : MN-10

Giá : 23,500,000.00

Bình Cibore Con Cá ( 300 bánh + Chum rượu )

Mã số : CB-11

Giá : 3,400,000.00

Bình Cibore Đá Xanh Ngọc Xi Vàng ( 200 bánh )

Mã số : CB-09

Giá : 3,150,000.00

Hào Quang Tia Gắn Hột Đá Đặc Biệt

Mã số : MN-04

Giá : 14,500,000.00

Hộp Đựng Mình Thánh Xi Niken

Mã số : HDMT-01

Giá : 150,000.00

Bình Cibore Con Cá Lớn

Mã số : CB-13

Giá : 3,600,000.00

Cây Vảy Nước Phép Niken

Mã số : XCNP-02

Giá : 180,000.00

Bình Cibore Nhất Kiểu Xi Vàng ( 350 bánh )

Mã số : CB-05

Giá : 3,350,000.00

Thùng Chén Lễ 2

Mã số : TCL-02

Giá : 280,000.00

Chén Lễ chạm Nho Bông miếng

Mã số : CL-32

Giá : 7,800,000.00

Chén Lễ Kỉ Niệm Tri Ân Quý Cha

Mã số : CL-25

Giá : 0.00

Chén lễ bóng mờ

Mã số : CL-03

Giá : 8,800,000.00

Chén Lễ Chiên Rổ Băm

Mã số : CL-06

Giá : 6,300,000.00

Đĩa Đựng Bánh Xi Vàng

Mã số : D-07

Giá : 2,800,000.00

Bộ Bóp Sức Dầu Vàng

Mã số : BBSD-01

Giá : 1,550,000.00

Mặt Nhật Tia Đá Thường

Mã số : MN-02

Giá : 13,500,000.00

Bình Cibore Ba Xi Niken ( 200 bánh )

Mã số : CB-04

Giá : 800,000.00

Chén Lễ Bạc Chạm Bông Hoa

Mã số : CL-49

Giá : 46,000,000.00

Chén Lễ Hột đá Cổ điển

Mã số : CL-31

Giá : 9,500,000.00

Bình Cibore Đại Niken ( 500 bánh )

Mã số : CB-15

Giá : 1,200,000.00

Chén Lễ Hoa Văn Nạm Ngọc

Mã số : CL-53

Giá : 8,300,000.00

Chén Lễ Trơn 1

Mã số : CL-21

Giá : 5,000,000.00

Chén Lễ Chạm Nho Úc bằng Bạc

Mã số : CL-23

Giá : 45,000,000.00

Chén Lễ Bạc

Mã số : CL-26

Giá : 37,000,000.00

Chén Lễ Bạc Nhiệm Màu Vượt Qua

Mã số : CL-65

Giá : 48,000,000.00

Chén Lễ Bóng Mờ và Đĩa Bóng Mờ

Mã số : CL-42

Giá : 9,200,000.00

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.