IMG_0788

Bình Vàng Ngà Voi Nhân Tạo

Giá : 2,900,000.00

Mã số : CB-24 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Chiều cao : 23,5 cm

Đường kính : 10,5 cm

Chất liệu : Đồng xi vàng