61

Chén Lễ Bạc Kiểu Pháp

Giá : 48,000,000.00

Mã số : CL-61 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Mã Số : CL-61

Chiều cao : 24 cm

Đường kính : 9,3 cm

Chất liệu : Bạc