62

Chén Lễ Bạc Chạm Hoa Lá Nho & Thánh Giá

Giá : 45,000,000.00

Mã số : CL-62 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Mã Số : CL-62

Chiều cao : 21 cm

Đường kính : 9,2 cm

Chất liệu : Bạc