IMG_221

Đĩa Đồng Tế Lớn Có Ly Rượu Vỏ Xi Bạc

Giá : 3,300,000.00

Đĩa Đồng Tế Lớn Có Ly Rượu Vỏ Xi Bạc

Chiều cao : 6 cm

Đường kính : 22,5 cm

Chất liệu : Đồng xi vàng

 

Mã số : D-06 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem thêm sản phẩm bán chạy nhất : Chén lễ