64

Chén Lễ Bạc Chạm Tay Cầm Nạm Đá Mỹ

Giá : 46,000,000.00

Mã số : CL-64 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Mã Số : CL-64

Chiều cao : 20,5 cm

Đường kính : 9,6 cm

Chất liệu : Bạc