65

Chén Lễ Bạc Nhiệm Màu Vượt Qua

Giá : 48,000,000.00

Mã số : CL-65 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Mã Số : CL-65

Chiều cao : 20 cm

Đường kính : 9,8 cm

Chất liệu : Bạc