49 IMG_5318

Chén Lễ Bạc Chạm Bông Hoa

Giá : 46,000,000.00

Mã số : CL-49 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Mã số : CL-49

Chiều cao : 24 cm

Đường kính : 9 cm

Chất liệu : Bạc