bình cibore con cá lơn

Bình Cibore Con Cá Lớn

Giá : 3,600,000.00

Bình Cibore Con Cá Lớn

Chiều cao : 21,3 cm

Đường kính : 16,4 cm

Trọng lượng : 950 gram

Chiều cao chum : 7,9 cm

Đường kính chumg : 6,8 cm

Chất liệu : Đồng xi vàng

 

Mã số : CB-13 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem tất cả sản phẩm bình cibore