50

Chén Lễ Bạc Nho Ý

Giá : 43,000,000.00

Mã số : CL-50 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Chiều cao : 19 cm

Đường kính : 9,5 cm

Chất liệu : Bạc