chen-le-tron-2

Chén Lễ Trơn 2

Giá : 19,000,000.00

Chén Lễ Trơn 2

Chất liệu : Cúp bằng Bạc , Chân bằng Đồng mạ vàng

 

Mã số : CL-22 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem thêm sản phẩm chén lễ khác tại: Chén lễ