Bình Xông Hương Thiên Thần Hoa

Bình Xông Hương Thiên Thần Hoa

Giá : 870,000.00

Bình Xông Hương Thiên Thần Hoa

Trọng lượng : 1,25 kg

Kích thước : 6 x 23,5 cm

Chất lượng : Đồng

 

Mã số : BXH-01 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com