CL-+37

Chén Lễ Ngà Voi Nhân Tạo 

Giá : 4,500,000.00

Mã số : CL-37 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Mã số : CL- 37

Chiều cao : 19 cm

Cân nặng : 450 gram

Đường kính : 9,5 cm