IMG_3020

Chén Lễ Băm Hột và Đĩa Băm Hột

Giá : 7,200,000.00

Mã số : CL-45 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

 

Chất liệu : Đồng mạ vàng & mạ bạc