63

Chén Lễ Bạc Chạm Hoa Văn

Giá : 45,000,000.00

Mã số : CL-63 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Mã Số : CL-63

Chiều cao : 21 cm

Đường kính : 9,2 cm

Chất liệu : Bạc