chen-le-da-ma-nao-mau-xanh-den

Chén Lễ Đá Mã Não Màu Xanh Đen

Giá : 7,200,000.00

Chén Lễ Đá Mã Não Màu Xanh Đen

Chiều cao : 22 cm

Đường kính : 9,2 cm

Trọng lượng : 500 gram

Chất liệu Đồng Xi Vàng

Giá : 7 triệu 200

 

Mã số : CL-19 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem thêm sản phẩm chén lễ khác tại: Chén lễ