IMG_2028

Chén Lễ Bông Hoa Cẩn Hạt Đá

Giá : 7,900,000.00

Mã số : CL-44 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

 

Chiều cao : 24 cm

Đường kính : 9 cm

Chất liệu : Đồng xi vàng