Chén Lễ 4 Thánh Sử và Đĩa 4 Thánh Sử

Chén Lễ 4 Thánh Sử và Đĩa 4 Thánh Sử

Giá : 10,200,000.00

Mã số : CL-41 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

 

Chiều cao : 20 cm

Đường kính : 11 cm

Chất liệu : Đồng Mạ Vàng