IMG_3185

Bình Vàng Đồng Tiền Thánh Giá Kiểu

Giá : 3,200,000.00

Mã số : CB-25 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

 

Mã số : CB – 25

Chiều cao : 22,5 cm

Đường kính : 10,5 cm

Chất liệu : Đồng xi vàng