82

Mặt Nhật 2 Tấc

Giá : 3,900,000.00

Mặt Nhật 2 Tấc

Chiều cao : 20 cm

Bề ngang : 14 cm

Chất liệu : Đồng Xi Vàng

 

Mã số : MN-05 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem tất cả sản phẩm thuộc danh mục Mặt Nhật