IMG_3037

Mặt Nhật Mini The Ring

Giá : 1,300,000.00

Mã số : MN-14 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

 

Chiều cao : 12 cm

Đường kính : 6,8 cm

Chất liệu : Đồng xi vàng