IMG_0192

Chén Lễ Bóng Mờ và Đĩa Bóng Mờ

Giá : 9,200,000.00

Mã số : CL-42 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

 

Chiều cao : 21,5 cm

Đường kính : 9,3 cm

Cân nặng : 620 gram

Chất liệu : Đồng xi vàng