Bình Đồng Tế Bọc Nho Bạc

Bình Đồng Tế Bọc Nho Bạc

Giá : 3,200,000.00

Chiều cao : 19,5 cm

Cân Nặng : 800 gram

Đường kính Bình : 14 cm

Chiều cao ly rượu : 7 cm

Đường kính ly rượu : 5,5 cm

Mã số : CB-27 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com