Capture

Chén Lễ Bạc Hình Chúa Mũ Gai

Giá : 39,800,000.00

Mã số : CL-47 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

 

Chiều cao : 22,5 cm

Đường kính : 9,5 cm

Chất liệu : Đồng mạ vàng