Bình Xông Hương Trơn

Bình Xông Hương Trơn

Giá : 900,000.00

Bình Xông Hương Trơn

Trọng lượng : 1,12 kg

Kích thước : 7x 24 cm

Chất liệu : Đồng

 

Mã số : BXH-02 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com