Capture

Chén Lễ Bạc Chạm Bông Lúa Miếng Bánh Và Chén Thánh

Giá : 45,000,000.00

Mã số : CL-43 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

 

Mã số : CL – 43

Chiều cao : 25 cm

Chất liệu : Bạc