IMG_130

Mặt Nhật 1,2 Mét

Giá : 22,000,000.00

Mặt Nhật 1,2 Mét

Chiều cao : 1,2  Mét

Chất liệu : Đồng xi vàng

Mã số : MN-06 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem tất cả sản phẩm thuộc danh mục Mặt Nhật