chén lễ trơn đế 2 nai

Chén Lễ Trơn Đế 2 Nai

Giá : 4,200,000.00

Chén Lễ Trơn Đế 2 Nai

Chiều cao : 18 cm

Đường kính : 10,5 cm

 

Mã số : CL-15 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem thêm sản phẩm chén lễ khác tại: Chén lễ