CL-38.jpeg

Chén Lễ Bắn Laze Chúa Mũ Gai

Giá : 7,500,000.00

Chiều cao : 22,5 cm

Cân nặng : 700 gram

Đường kính : 9,5 cm

Mã số : CL-38 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Chiều cao : 22,5 cm

Cân nặng : 700 gram

Đường kính : 9,5 cm