IMG_221

Đĩa Đồng Tế Có Ly Rượu Xi Vàng

Giá : 2,600,000.00

Đĩa Đồng Tế Có Ly Rượu Xi Vàng

Chiều cao : 7cm

Đường kính : 14 cm

Chất Liệu : Đồng Xi vàng

Mã số : D-04 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com