54

Chén Lễ Bạc Bóng Mờ

Giá : 37,000,000.00

Mã số : CL-54 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Chiều cao : 21 cm

Đường kính : 9,5 cm

Chất liệu : Bạc

Giá bán : 37 triệu