66

Chén Lễ Bạc Chúa Thánh Thần Ban Ơn

Giá : 46,000,000.00

Mã số : CL-66 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Mã Số : CL-66

Chiều cao : 23 cm

Đường kính : 9,5 cm

Chất liệu : Bạc