chen-cham-nho-uc-bang-bac

Chén Lễ Chạm Nho Úc bằng Bạc

Giá : 45,000,000.00

Chén Lễ Chạm Nho Úc bằng Bạc

Chiều cao : 21,7 cm

Đường kính : 9 cm

Chất liệu : Bạc toàn bộ

Giá : 37 triệu

 

Mã số : CL-23 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Xem thêm sản phẩm chén lễ khác tại: Chén lễ