57

Mặt Nhật Hào Quang 45cm

Giá : 5,200,000.00

Mã số : MN-16 Danh mục:

chenlephuhai@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Hào Quang 45 cm

Chiều cao : 45 cm

Chất liệu : Đồng mạ vàng