Bình Cibore

Bình cibore đựng bánh

Xem nhiều: Chén lễ